Bestyrelse

DIP'S BESTYRELSE (fra venstre): Peter Løchte Jørgensen (næstformand), Peter Falkenham (formand), Jens Otto Veile, Frida Frost og Søren Vang Fischer.

Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf mindst fire skal være medlemmer af DIP, og det sidste medlem udpeges af Ingeniørforeningen, IDA. Valgperioden er gældende for tre år med mulighed for genvalg.

I samarbejde med direktionen er bestyrelsen ansvarlig for den overordnede ledelse af DIP og sørger for, at pensionskassens formål opfyldes i overensstemmelse med lovgivningen, DIP’s vedtægt og regulativer.