Revisionsudvalget

DIP gennemførte på generalforsamlingen den 21. april 2009 ændring af vedtægten med henblik på valg af revisionskyndigt medlem. Ændringen trådte i kraft umiddelbart, og efterfølgende skete der valg til bestyrelsen af Jens Otto Veile.

Valget skete således på generalforsamlingen – men som det fremgår af vedtægtens § 11, stk. 7 – trådte valget først i kraft den 1. juni 2009, hvor den ordinære valgperiode starter.

På den baggrund holdt bestyrelsen et konstituerende møde mandag den 15. juni 2009.

På dette møde nedsatte bestyrelsen desuden et revisionsudvalg bestående af alle bestyrelsens fem medlemmer. Bestyrelsen valgte Jens Otto Veile som formand for revisionsudvalget.

Grundlaget for vurderingen er en samlet vurdering af de kompetencer, som Jens Otto Veile besidder – herunder: 

  • at Jens Otto Veile er uafhængig af pensionskassen, idet han ikke har noget engagement med DIP.
  • at Jens Otto Veile har erfaring med revision og regnskabsvæsen bl.a. gennem ansættelse som bankdirektør i Danske Bank.
  • at Jens Otto Veile er formand for bestyrelsen i det børsnoterede selskab DEAS Holding a/s og samtidig medlem af selskabets revisionsudvalg.
  • at Jens Otto Veile har erfaring med aflæggelse af regnskaber efter IFRS gennem positionen som kvæstor i Carlsbergfondet og arbejdet i DEAS Holding a/s.