Forretningsgrundlag

DIP’s formål er at udøve pensionskassevirksomhed for civil- og akademiingeniører, andre med en uddannelse på samme niveau som civilingeniøruddannelsen samt personer med en bacheloruddannelse som ingeniør eller en tilsvarende uddannelse, der giver medlemsberettigelse i Ingeniørforeningen i Danmark.

Livrente Ratepension Kapitalpension Aldersforsikring
Virkemåde Livsvarig Minimum 10 år Sum Sum
Fradrag

Fuldt fradrag

Intet maks.

Fuldt fradrag


Ingen indbetaling

Intet fradrag


Skat Skattepligtig Skattepligtig Afgift Skattefri

DIP optager endvidere ansatte i virksomheder mv., som i væsentlig grad beskæftiger personer, der opfylder betingelserne for at være medlem af pensionskassen efter ovennævnte. Det er samtidig en forudsætning, at virksomheden har indgået aftale om firmapension med pensionskassen. Pensionskassens bestyrelse fastsætter nærmere regler for indgåelse af sådanne aftaler og afgør tvivlstilfælde.

DIP yder medlemmerne alders-, invalide-, ægtefælle- og børnepension, ratepension samt depotsikring og aldersforsikring.

Herudover yder pensionskassen gruppelivs-, gruppeinvalide- og gruppeulykkesforsikring samt forsikring mod visse kritiske sygdomme.

Endelig tilbydes sundhedsforsikring.