Arbejdsgiver

NETS Informationsservice:

DIP PBS-nr.: 01043250

Kunde-nr.: 00000 efterfulgt af CPR-nummer

Bluegarden:

F01 (forsikringsordning) og DIP PBS-nr.: 01043250 samt CPR-nummer

Informationsservice:

Infotype 100 samt DIP PBS-nr.: 01043250 og CPR-nummer

Der må ikke vælges Arbejdsmarkedspension

Danløn:

DIP står som C & A ingeniørers Pensionskasse eller Danske civil- og akademiingeniørers, og én af de to skal man vælge.

Sæt CPR-nummer under kundenr.

Lessor:

DIP PBS-nr.: 01043250

Sæt CPR-nummer under kundenr.

Letløn:             

Letløn er Skats gratis lønsystem, og det kan kun overføre lønnen automatisk, alt andet skal betales manuelt.

§53:

Når en arbejdsgiver skal indbetale bidrag til DIP skal det være af nettolønnen – dvs. arbejdsgiveren skal kode det som udlæg på den enkelte medarbejder, da der ikke skal trækkes hverken A-skat eller AMB.

Vores webindbetalingssystem

Indberetning.dip.dk


Hvis du har spørgsmål, kan du skrive en mail til indberetning@pplus.nu eller ringe på 8233 0044, så er vi klar til at hjælpe.