Depotrente

Regulativ 3 og 4

Medlemmer, der i dag optages i DIP, bliver omfattet af Regulativ 4.  

For medlemmer på Regulativ 3 og 4 er depotrenten foreløbig fastsat til:

Bonusparametre pr. 1. januar 2019 Depotrente før skat

Regulativ 3 og 4

5,0 %

Depotrentesatsen anmeldes før skat på grund af reglerne om individuel pensionsafkastbeskatning. Disse regler medfører, at skatten betales fra det enkelte medlems konto, efter renten før skat er tilskrevet. Det giver dermed ikke længere mening at tale om en depotrente efter skat.  

På Regulativ 3 og 4 er depotrenten fastsat, så der for et medlem uden friholdte værdier gives en depotrente på 5,0 %.

Du kan her se en film om, hvordan DIP fastsætter depotrenten på Regulativ 3 og 4.

Regulativ 1 og 2

For medlemmer på Regulativ 1 og 2 er depotrenten foreløbig fastsat til:

Bonusparametre pr. 1. januar 2019 Depotrente før skat

Regulativ 1 og 2 - Rentegruppe 2, 3 og 4

0 %

Regulativ 1 og 2 - Rentegruppe 1

1,8 %

På Regulativ 1 og 2 er depotrenten fastsat, så der for et medlem uden friholdte værdier gives en depotrente på 1,8 % for medlemmer i Rentegruppe 1 og 0 % for medlemmer i Rentegruppe 2, 3 og 4. 

Forskellen mellem depotrenten for medlemmer på Regulativ 3 og 4 og de forskellige rentegrupper på Regulativ 1 og 2 er begrundet i, at udviklingen på finansmarkederne siden 2008 har vist en ubalance i risikoen for grupperne af medlemmer. Dette skyldes både de højere grundlagsrenter for medlemmer på Regulativ 1 og 2, og at grundlaget for pensionerne ikke er betinget.