Grønland

Ny pensionsreform i Grønland

Hvis du indbetaler pensionsbidrag til DIP fra Grønland, skal du være opmærksom på, at du fra den 1. januar 2017 ikke længere har fradrag for dine indbetalinger, men til gengæld er udbetalingerne skattefri.

Læs her, hvis du allerede er medlem
For at du finde ud af hvordan de nye regler påvirker dig, skal du først se på din pensionsoversigt og finde ud af, om du er omfattet af Regulativ 1, 2, 3 eller 4 og derefter læse ændringerne herunder:

  • Er du medlem af Regulativ 1, 2 eller 4, får du i januar 2017 en § 53A-pensionsordning med de samme dækninger, som du har i dag.  
  • Er du medlem af Regulativ 3, har du modtaget særskilt information fra os, med de muligheder du har i forbindelse med fremtidige indbetalinger.

 Læs her, hvis du er nyt medlem
Er du nyt medlem, får du automatisk en § 53A-ordning, hvis din arbejdsgiver er grønlandsk, eller du står opgivet med en grønlandsk adresse hos os.

Tjek din første lønseddel i 2017
For god ordens skyld bør du kontrollere, at der er trukket skat af pensionsordningen for indbetaling til os i januar 2017. Dette vil formentlig fremgå af din lønseddel. Vi har ikke mulighed for at se, om din indbetaling er blevet beskattet.

Her kan du læse mere
Du kan læse mere om ændringerne i nedenstående QA. Du kan også læse mere om reglerne på Skattestyrelsens hjemmeside. Endelig er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os på dip@dip.dk eller 82 33 00 00.

QA