Omkostninger 2019

DIP har meget lave omkostninger. Omkostningerne er fastsat, så de dækker de faktiske omkostninger.


Pensionsordning med løbende udbetaling Ratepension

Månedligt administrationsgebyr

30 kr. 0 kr.

Omkostningsprocent af månedlig indbetaling og indskud

0,8 % 0,8 %

Omkostningsgebyr ved månedlig udbetaling

30 kr. 30 kr.

Årligt fradrag i depot

0 % 0 %

Omkostningsprocent af overført pensionsordning/depot til DIP inden for jobskifteaftalen

0 % 0 %

Omkostninger af overført pensionsordning fra DIP til andet selskab inden for jobskifteaftalen (maks. 1 gebyr pr. overførsel)

1.000 kr. 1.000 kr.

Omkostninger af overførte pensionsordninger under 20.000 kr. til og fra DIP.

0 kr. 0 kr.

Omkostninger af overført pensionsordning til DIP uden for jobskifteaftalen (maks. 1 gebyr pr. overførsel)

1.000 kr. 1.000 kr.

Omkostninger af overført pensionsordning fra DIP uden for jobskifteaftalen (maks. 1 gebyr pr. overførsel)

1.000 kr. 1.000 kr.

Kontant udtrædelse af DIP (maks. 1 gebyr)

1.000 kr. 1.000 kr.

Investeringsomkostningerne udgør 0,7 % af depotet ultimo året og fratrækkes i årets afkast før skat. Investeringsomkostningerne til kapital- og ratepension samt aldersforsikring på Regulativ 4 udgør:- Aktiemax

- DIP Vælger

- Obligationsmax

0,63 %

0,57 %

0,28 %