DIP's samlede omkostninger

DIP har opgjort de totale omkostninger inklusive alle de interne og eksterne administrations- og investeringsomkostninger. Omkostningerne er opgjort og fordelt på medlemmernes depoter efter den standard, der er udarbejdet af Forsikring og Pension. 

Vil du vide mere om, hvordan omkostningerne er beregnet og opgjort, kan du læse  ”Metodebeskrivelsen”. Er du er medlem af DIP, kan du logge på Min pension og se din pensionsoversigt. På oversigten vil du kunne se din andel af omkostningerne i form af omkostningsnøgletallene ”Årlige Omkostninger i Kroner” (ÅOK) og ”Årlige Omkostninger i Procent” (ÅOP). 

Her kan du se, hvordan DIP har beregnet omkostningstallene ÅOP og ÅOK: 

Metodebeskrivelse 2017
Metodebeskrivelse 2016
Metodebeskrivelse 2015

         

Er du ikke medlem, eller vil du gerne beregne dine omkostninger ved en anden depotstørrelse eller årlig indbetaling, kan du anvende vores ”Omkostningsmåler”. 

For langt de fleste medlemmer er investeringsomkostningerne den største andel af omkostningerne. Bemærk, at det koster penge at investere, og det typisk er aktivklasserne med de største afkastpotentialer, som har de højeste omkostninger. DIP’s formål er ikke at minimere investeringsomkostningerne. Formålet er at maksimere afkastet efter omkostninger under hensyntagen til risiko. Langt størstedelen af investeringsomkostningerne betales til eksterne forvaltere, brokere mv. Disse er alle uafhængige af DIP, og omkostningssatserne er forhandlet individuelt.