Udlodning af DIP's ufordelte midlerPå sidste års generalforsamlingen den 10. april 2018 blev det besluttet at udlodde en væsentlig del af pensionskassens ufordelte midler til medlemmerne. Begrundelsen var, at man ønskede at gøre pensionsordningerne mere transparente ved at individualisere en væsentlig del af pensionskassens ufordelte midler.

Udlodningen er blevet mulig, da indførelsen af Solvens II i 2016 har skabt større klarhed over solvenskravene til branchen.

Hvem får del i udlodningen?
Det gør de medlemmer, som er omfattet af Regulativ 3 og 4, som er optaget i pensionskassen før 2015.

Udlodningen er foretaget
Udlodningen af de ufordelte midler til depoterne har ikke umiddelbart indflydelse på størrelsen af din pension. Det skyldes, at udlodningen allerede i dag er indregnet i de udmeldte pensioner.

Medio 2019 sendes depotoversigter til ikke-pensionerede medlemmer, der har fået del i udlodningen. Pensionerede medlemmer vil modtage et brev. 

PAL-beskatning
Der betales PAL-skat på 15,3 % af det udloddede beløb, da udlodningen sker af de fælles reserver.

Rimeligt og fair
Udlodningen af de ufordelte midler er baseret på, at pensionskassen er en forening, og medlemmerne skal behandles rimeligt og fair. Det betyder, at udlodningen ikke forrykker en rimelig fordeling mellem medlemmerne.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har rådgivet DIP i arbejdet med at sikre, at principperne for udlodningen af egenkapitalen er rimelige.

Vi har samlet en række af de mest stillede spørgsmål om udlodningen her