Indbetalinger

Er du offentligt ansat i henhold til en overenskomst eller ansat i en virksomhed, der har indgået en firmaaftale med DIP, indbetaler din arbejdsgiver automatisk pensionsbidrag til DIP.

Er du ikke offentligt ansat eller omfattet af en firmaaftale, kan du blive individuelt medlem af DIP.  Som individuelt medlem skal det månedlige pensionsbidrag udgøre minimum 1.300 kr.


Hvor meget kan du indbetale i pensionsbidrag?

Du kan som udgangspunkt selv fastsætte størrelsen af dit bidrag. Er du ansat i henhold til en overenskomst eller firmaaftale, er bidraget fastsat på forhånd. Du kan vælge selv at indbetale et supplerende bidrag.

Som individuelt medlem skal du mindst betale 1.300 kr. i månedligt bidrag.

Ved bidragsstigninger på over 25 % træder en klausuleringsperiode på to år i kraft.

Hvordan indbetales pensionsbidragene?

Det er typisk arbejdsgiveren, der indbetaler bidragene, også når du selv betaler hele bidraget. På den måde slipper du for at forskudsregistrere dig og anføre indbetalingerne på din selvangivelse.

Hvis din arbejdsgiver indbetaler bidragene, kan dette ske via PBS eller til DIP’s konto nr. 3100 409 3666. DIP tilbageholder 8 % i am-bidrag.

Indbetaler du selv, kan du tilmelde dig PBS. Du skal dog have en opkrævning fra DIP til første indbetaling. Når du selv indbetaler, tilbageholder DIP ikke am-bidrag, da din arbejdsgiver allerede har tilbageholdt bidraget ved udbetaling af din løn. 

Indskud

Fradrag for ekstra indbetalinger i 2017

Vil du betale et indskud på din pensionsordning for at få fradrag på din skat for 2017, så har du følgende muligheder.


Hvis du vil lave en privat indbetaling:

 • Lav en kontooverførsel til DIP med følgende oplysninger
  Reg. nr: 3100
  Konto nr.: 409 3666
  Tekst til modtager/emnefelt: CPR-nr. og hvor på din pensionsordning indbetalingen skal placeres (ratepension, alderspension eller aldersforsikring).
  Hvis du ikke angiver noget, bliver beløbet automatisk indbetalt til alderspension.

Hvis din arbejdsgiver skal lave indbetaling:

 • Sker indbetalingen via din arbejdsgiver, er der ikke loft for indbetalingen.
 • Kontakt din arbejdsgiver i god tid.
 • Du skal efterfølgende give DIP Medlemsservice besked om hvor på din pensionsordning indbetalingen skal placeres.
  Hvis du ikke angiver noget, bliver beløbet automatisk indbetalt til alderspension.

Satser på fradrag 2017

Ratepension

53.500 kr.

Alderspension

49.300 kr.

Aldersforsikring      

29.600 kr.

Frister for indskud

Indskud efter den 27. december 2017 skal laves som en straksoverførsel, ellers kan bankerne ikke nå det ifb. med helligdagene.

Hvornår fremgår dine indskud på Min Pension?
Indskud modtaget inden onsdag den 20. december 2017 vil kunne ses på Min Pension inden jul.

Indskud modtaget mellem 20. og 29. december 2017 vil først kunne ses på Min Pension i januar 2018

Overførsel til DIP

Hvis du er optaget i DIP som obligatorisk medlem, og du inden for de seneste 36 måneder har været omfattet af en anden obligatorisk pensionsordning, kan du uden omkostninger samle dine ordninger i DIP.

Hvis en tidligere pensionsordning ikke har været obligatorisk, eller hvis det er mere end 36 måneder, siden du sidst var omfattet af en obligatorisk pensionsordning, tager DIP 1.000 kr. i gebyr ved overførslen. Hertil kommer, at det afgivende selskab ligeledes kan tage et gebyr.

DIP er blandt de absolut billigste på markedet til at administrere din pensionsordning. Ved at samle dine pensioner i DIP undgår du at betale administrationsomkostninger til flere pensionsselskaber, samtidig med at du får et bedre overblik over din pensionsdækning.

Du kan omkostningsfrit samle dine pensionsordninger fra tidligere ansættelser med værdi under 20.000 kr. Det er resultatet af en aftale indgået mellem alle pensionsselskaber.

Hvis du vil overføre et depot til os fra et andet pensionsselskab, eller hvis du ønsker rådgivning om overførsler, så send os en mail til dip@pplus.nu og vedhæft en kopi af din seneste rapport fra Pensionsinfo. Så kontakter vi dig for en snak om at samle din opsparing.

Bidragsfri dækning

Hvis indbetalingen til DIP ophører, opretholder du dine rettigheder til pension og forsikring i de tre første måneder, efter indbetalingen er ophørt. Det kaldes bidragsfri dækning. Når du er bidragsfrit dækket, modregner DIP et beløb i dit depot til at opretholde pensionsdækningen. Du kan søge om at få forlænget perioden med bidragsfri dækning.

Hvilende medlem

Når den bidragsfri dækning ophører, overføres du til hvilende medlemskab. Som hvilende medlem udgør de månedlige administrationsomkostninger kun 30 kr.

Som hvilende medlem beregnes pensionsdækningerne ud fra værdien af dine indbetalinger.

Er du fyldt 65 år, eller er du omfattet af pension med høj opsparing, overføres du direkte til hvilende medlemskab, hvis indbetalingerne stopper.

Du kan altid genoptage bidragsbetalingen. Som hvilende medlem på Regulativ 1 og 2 genoptages du på Regulativ 4. Som hvilende medlem på Regulativ 3 og 4 genoptages du på samme regulativ.

Ved genoptagelse af bidragsbetalingen bliver du omfattet af en klausul for de nye bidrag.