Indbetalinger

Er du offentligt ansat i henhold til en overenskomst eller ansat i en virksomhed, der har indgået en firmaaftale med DIP, indbetaler din arbejdsgiver automatisk pensionsbidrag til DIP.

Er du ikke offentligt ansat eller omfattet af en firmaaftale, kan du blive individuelt medlem af DIP. Som individuelt medlem skal det månedlige pensionsbidrag udgøre minimum 1.300 kr.

Sidste chance for ekstra fradrag i 2017

Fristen nærmer sig for at indbetale til din pensionordning og dermed få fradrag på din skat. Læs mere her.

Hvor meget kan du indbetale i pensionsbidrag?

Du kan som udgangspunkt selv fastsætte størrelsen af dit bidrag. Er du ansat i henhold til en overenskomst eller firmaaftale, er bidraget fastsat på forhånd. Du kan vælge selv at indbetale et supplerende bidrag.

Som individuelt medlem skal du mindst betale 1.300 kr. i månedligt bidrag.

Ved bidragsstigninger på over 25 % træder en klausuleringsperiode på to år i kraft.

Hvordan indbetales pensionsbidragene?

Det er typisk arbejdsgiveren, der indbetaler bidragene, også når du selv betaler hele bidraget. På den måde slipper du for at forskudsregistrere dig og anføre indbetalingerne på din selvangivelse.

Hvis din arbejdsgiver indbetaler bidragene, kan dette ske via PBS eller til DIP’s konto nr. 3100 409 3666. DIP tilbageholder 8 % i am-bidrag.

Indbetaler du selv, kan du tilmelde dig PBS. Du skal dog have en opkrævning fra DIP til første indbetaling. Når du selv indbetaler, tilbageholder DIP ikke am-bidrag, da din arbejdsgiver allerede har tilbageholdt bidraget ved udbetaling af din løn. 

Indskud

Fradrag for ekstra indbetalinger i 2017

Vil du betale et indskud på din pensionsordning for at få skattefradrag for 2017, så har du følgende muligheder. 


Hvis du vil lave en privat indbetaling:

 • Lav en kontooverførsel til DIP med følgende oplysninger 
  Reg. nr: 3100 
  Konto nr.: 409 3666 
  Tekst til modtager/emnefelt: CPR-nr. og noter hvilken pensionstype indbetalingen skal placeres på (alderspension, ratepension eller aldersforsikring). 
  Hvis du ikke noterer noget på overførslen, bliver beløbet automatisk indbetalt til alderspension – den livsvarige pension. 


SATSER FRADRAG 2017 – privat indbetaling

Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale. Herunder fremgår, hvor meget af beløbet, du kan få fradrag for.

Alderspension        

49.300 kr.

Ratepension

53.500 kr.

   

Du kan også indbetale til en aldersforsikring. Du skal være opmærksom på, at du i 2017 højst kan indbetale 29.600 kr., og at indbetalingen ikke er fradragsberettiget. 
Vi skal have din indbetaling på vores bankkonto senest den 29.12.2017. Indskud efter den 27. december 2017 skal derfor laves som en straksoverførsel, ellers kan bankerne ikke nå det ifb. med helligdagene.

Hvis din arbejdsgiver skal lave indbetaling:

 • Kontakt din arbejdsgiver i god tid inden lønkørslen.
 • Du skal efterfølgende give DIP Medlemsservice besked om hvor på din pensionsordning indbetalingen skal placeres. Hvis du ikke giver besked til os, bliver beløbet automatisk indbetalt til din alderspension – den livsvarige pension.


SATSER FRADRAG 2017 –indbetaling via arbejdsgiver

Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale. Herunder fremgår, hvor meget af beløbet, du kan få fradrag for.

Alderspension        

Fuldt fradragsberettiget inden for lønnen

Ratepension

58.152 kr.

   

Beløbet for ratepension er inkl. 8 % arbejdsmarkedsbidrag.


Hvornår fremgår dine indskud på Min Pension?

Indskud modtaget inden onsdag den 20. december 2017 vil kunne ses på Min Pension inden jul.

Indskud modtaget mellem 20. og 29. december 2017 vil først kunne ses på Min Pension i januar 2018.

Husk at være opmærksom, hvis du har indbetalt til andre pensionsselskaber i 2017.

Overførsel til DIP

Hvis du er optaget i DIP som obligatorisk medlem, og du inden for de seneste 36 måneder har været omfattet af en anden obligatorisk pensionsordning, kan du uden omkostninger samle dine ordninger i DIP.

Hvis en tidligere pensionsordning ikke har været obligatorisk, eller hvis det er mere end 36 måneder, siden du sidst var omfattet af en obligatorisk pensionsordning, tager DIP 1.000 kr. i gebyr ved overførslen. Hertil kommer, at det afgivende selskab ligeledes kan tage et gebyr.

DIP er blandt de absolut billigste på markedet til at administrere din pensionsordning. Ved at samle dine pensioner i DIP undgår du at betale administrationsomkostninger til flere pensionsselskaber, samtidig med at du får et bedre overblik over din pensionsdækning.

Du kan omkostningsfrit samle dine pensionsordninger fra tidligere ansættelser med værdi under 20.000 kr. Det er resultatet af en aftale indgået mellem alle pensionsselskaber.

Hvis du vil overføre et depot til os fra et andet pensionsselskab, eller hvis du ønsker rådgivning om overførsler, så send os en mail til dip@pplus.nu og vedhæft en kopi af din seneste rapport fra Pensionsinfo. Så kontakter vi dig for en snak om at samle din opsparing.

Bidragsfri dækning

Hvis indbetalingen til DIP ophører, opretholder du dine rettigheder til pension og forsikring i de tre første måneder, efter indbetalingen er ophørt. Det kaldes bidragsfri dækning. Når du er bidragsfrit dækket, modregner DIP et beløb i dit depot til at opretholde pensionsdækningen. Du kan søge om at få forlænget perioden med bidragsfri dækning.

Hvilende medlem

Når den bidragsfri dækning ophører, overføres du til hvilende medlemskab. Som hvilende medlem udgør de månedlige administrationsomkostninger kun 30 kr.

Som hvilende medlem beregnes pensionsdækningerne ud fra værdien af dine indbetalinger.

Er du fyldt 65 år, eller er du omfattet af pension med høj opsparing, overføres du direkte til hvilende medlemskab, hvis indbetalingerne stopper.

Du kan altid genoptage bidragsbetalingen. Som hvilende medlem på Regulativ 1 og 2 genoptages du på Regulativ 4. Som hvilende medlem på Regulativ 3 og 4 genoptages du på samme regulativ.

Ved genoptagelse af bidragsbetalingen bliver du omfattet af en klausul for de nye bidrag.