Indberetning til SKAT

DIP indberetter bidrag og indskud, som du indbetaler, til SKAT. De indberettede beløb fremgår af din selvangivelse. Det samme gælder gruppeforsikringen. I 2019 koster gruppeforsikringen 155 kr. om måneden. Indbetalingen til gruppeforsikringen er skattepligtig og indberettes derfor til SKAT.

Indbetalingen til din pensionsordning kan trækkes fra i skat, men der gælder forskellige regler, afhængig af hvem der indbetaler bidragene.

Din arbejdsgiver fratrækker pensionsbidraget før beregning af skat og am-bidrag. DIP afregner am-bidrag til SKAT. Du har således fået fradrag for indbetalingen og skal derfor ikke oplyse beløbet på selvangivelsen. De indbetalte pensionsbidrag medregnes ikke i din skattepligtige indkomst.

Når du selv indbetaler

Når du selv indbetaler, får du fradrag, efter der er indeholdt am-bidrag af din lønindkomst.

Indbetalingen til de løbende pensioner er fuldt fradragsberettiget i den personlige indkomst, når indbetalingsperioden er 10 år eller længere. Nedsættes indbetalingen inden for de første 10 år, gælder der andre regler for fradrag.

Er indbetalingsperioden mindre end 10 år, eller foretages der indskud, skal det samlede fradrag som hovedregel fordeles med 1/10 om året i 10 år. Er 1/10's fradraget mindre end 51.500 kr. (2019), kan du fylde op og fradrage dette beløb hvert år. Opfyldningsfradraget reguleres sædvanligvis hvert år.

Ratepension

Indbetaling til ratepension er fradragsberettiget i din personlige indkomst. I 2019 kan du maksimalt opnå fradrag for 55.900 kr.