Sidste chance for ekstra fradrag i 2017

Fradrag for ekstra indbetalinger i 2017

Vil du betale et indskud på din pensionsordning for at få skattefradrag for 2017, så har du følgende muligheder.

Hvis du vil lave en privat indbetaling:

 • Lav en kontooverførsel til DIP med følgende oplysninger 
  Reg. nr: 3100 
  Konto nr.: 409 3666 
  Tekst til modtager/emnefelt: CPR-nr. og noter hvilken pensionstype indbetalingen skal placeres på (alderspension, ratepension eller aldersforsikring). 
  Hvis du ikke noterer noget på overførslen, bliver beløbet automatisk indbetalt til alderspension – den livsvarige pension. 

SATSER FRADRAG 2017 - privat indbetaling   

Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale. Herunder fremgår, hvor meget af beløbet, du kan få fradrag for.

Alderspension         

49.300 kr.

Ratepension 

53.500 kr.

   

Du kan også indbetale til en aldersforsikring. Du skal være opmærksom på, at du i 2017 højst kan indbetale 29.600 kr., og at indbetalingen ikke er fradragsberettiget. 
Du skal have foretaget din indbetaling til os inden udgangen af 2017. 

Hvis din arbejdsgiver skal lave indbetaling:  

 • Kontakt din arbejdsgiver i god tid inden lønkørslen.
 • Du skal efterfølgende give DIP Medlemsservice besked om hvor på din pensionsordning indbetalingen skal placeres. Hvis du ikke giver besked til os, bliver beløbet automatisk indbetalt til din alderspension – den livsvarige pension.

SATSER FRADRAG 2017 – indbetaling via arbejdsgiver

Du bestemmer selv, hvor meget du vil indbetale. Herunder fremgår, hvor meget af beløbet, du kan få fradrag for.

Alderspension         

Fuldt fradragsberettiget inden for lønnen

Ratepension 

58.152 kr.

   

Beløbet for ratepension er inkl. 8 % arbejdsmarkedsbidrag.


Hvornår fremgår dine indskud på Min Pension?

Indskud modtaget inden onsdag den 20. december 2017 vil kunne ses på Min Pension inden jul.
Indskud modtaget mellem 20. og 29. december 2017 vil først kunne ses på Min Pension i januar 2018.

Husk at være opmærksom, hvis du har indbetalt til andre pensionsselskaber i 2017.