Bliver gift

Du og din partner bliver økonomisk knyttet tæt sammen, når I bliver gift eller indgår registreret partnerskab. I får økonomiske forpligtelser over for hinanden, og I bliver hinandens "nærmeste pårørende".

Dine muligheder for at tilpasse din pensionsordning til den nye situation afhænger af det regulativ, du er omfattet af. Det fremgår af pensionsoversigten.

Ægtefælle- eller samleverpension

Er du omfattet af Regulativ 2, 3 eller 4, kan du sikre din partner med en livsvarig eller 10-årig ægtefælle-eller samleverpension.

Er du omfattet af Regulativ 1, har du automatisk en livsvarig ægtefællepension som en del af din pensionsordning.

Opsparingsordninger i DIP

Ratepension oprettes altid med standardbegunstigelsen "nærmeste pårørende". Ønsker du at ændre begunstigelsen, skal du udfylde og sende en ny erklæring.

Gruppeforsikringen - dødsfaldssum

Indeholder din pensionsordning en gruppeforsikring, bliver der udbetalt en dødsfaldssum, hvis du dør, før du er 68 år. Dødsfaldssummen oprettes altid med standardbegunstigelsen "nærmeste pårørende". Ønsker du at ændre begunstigelsen, skal du udfylde og sende en ny erklæring.