Mister erhvervsevnen

Du har ret til at få udbetalt en række ydelser, hvis du mister erhvervsevnen som følge af sygdom eller ulykke. Kontakt os derfor hurtigst muligt, så du kan få udbetalt de ydelser, som du har ret til. Dine dækninger fremgår af pensionsoversigten.

Invalidepension

Invalidepensionen kommer til udbetaling, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, så din erhvervsevne som ingeniør nedsættes varigt med mindst 2/3, inden du fylder 68 år.

Bidragsfritagelse

Hvis din erhvervsevne er nedsat, men du ikke opfylder betingelserne for invalidepension, kan du søge om bidragsfritagelse i en kortere periode, hvis du må forlade arbejdsmarkedet. Det gælder dog ikke for opsparingsordninger.

Invalidesum

Hvis du er omfattet af gruppeforsikringen, kan du få udbetalt en invalidesum, hvis du får udbetalt invalidepension. Det forudsætter dog, at du ikke er fyldt 62 år.

Børnepension

Der bliver udbetalt en månedlig børnepension til hvert af dine børn, når du selv modtager invalidepension.

Kapitalpension

Hvis du får en livstruende sygdom, kan du få udbetalt det opsparede beløb. Der fratrækkes en afgift på 40 %.

Ulykkesforsikring

Medlemmer, der er omfattet af gruppeforsikringen, kan være berettiget til udbetaling fra ulykkesforsikringen, hvis de mister erhvervsevnen ved en ulykke.

Midlertidig nedsættelse af erhvervsevnen

Du kan ikke få udbetalt invalidepension, hvis din erhvervsevne kun er midlertidigt nedsat. Du kan imidlertid søge om bidrgsfritagelse i en kortere periode, hvis du må forlade arbejdsmarkedet. Ved bidragsfritagelse opretholdes pensionsordningen, som om der stadig blev indbetalt bidrag.

Se dine dækninger på Min pension