Mister job

Hvis du mister dit job, skal du tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning. Du har forskellige muligheder.

Videreføre ordningen

Du kan normalt selv videreføre din ordning i DIP. Du kan eventuelt vælge at nedsætte indbetalingen, hvis du allerede selv indbetaler pensionen, men det kan få skattemæssige konsekvenser.

Ring derfor til os, så vi kan rådgive dig om, hvad der er bedst for dig.

Bidragsfri dækning

Du beholder din ret til pension og gruppeforsikring i de første tre måneder, efter indbetalingen fra din arbejdsgiver er ophørt. Det kaldes bidragsfri dækning. Du kan søge om at få forlænget perioden. DIP modregner et beløb i dit depot til at opretholde pensionsdækningen i den bidragsfri periode.

Hvilende medlem

Når den bidragsfri periode udløber, overføres du til hvilende medlemskab, hvis ikke bidragsbetalingen genoptages. Det betyder, at dine dækninger bliver beregnet på baggrund af værdien af dine indbetalinger.

Overføre opsparingen til ny pensionsordning

Du kan overføre din pensionsordning i DIP til en ny ordning. En eventuel overførsel kan dog være forbundet med omkostninger alt afhængig af pensionsaftalerne for din pension i DIP og i den nye ordning. Det er derfor ofte en god ide at beholde pensionsordningen i DIP som hvilende medlem.

Ring til os, så vi kan rådgive dig om, hvad der er bedst for dig.