Ønsker at udtræde

Du kan udtræde af DIP med en kontant udtrædelsesgodtgørelse, hvis du opfylder nedenstående betingelser:

  • du har ikke indbetalt pensionsbidrag i mere end 12 måneder
  • du er under 60 år
  • du er ikke berettiget til invalidepension
  • du er ikke bevilget bidragsfritagelse
  • du er ikke ansat i en stilling, der kræver medlemskab af en pensionskasse eller en forsikringsmæssig pensionsordning, og du har ikke aftale om en sådan stilling.

Hvis du ønsker at udtræde med en kontant udtrædelsesgodtgørelse, skal du betale 1.000 kr. i administrationsomkostninger og en afgift på 60 %.

Du kan som udgangspunkt ikke udtræde af DIP, hvis dine bidrag er indbetalt af en offentlig arbejdsgiver.