Kommer ud for en ulykke

Hvis du er omfattet af gruppeforsikringen, har du en heltidsulykkesforsikring. Dækningen fremgår af pensionsoversigten.

Heltidsulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde, der defineres som en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Forsikringen dækker også tandskader, som er opstået ved sammenbidning og tygning, hvis skaden skyldes et påvist fremmedlegeme i maden.


Anmeldelse af skade

Du skal anmelde skaden til Tryg Forsikring.
Policenummeret er 882-20412.

Ring på telefon 70 33 25 25, eller download en ulykkesanmeldelse.

Ulykkesanmeldelse

Forsikringer

DIP har tegnet en gruppeforsikring, der kommer til udbetaling ved død, tab af erhvervsevne, visse kritiske sygdomme og ulykke.

Læs mere