Kommer ud for en ulykke

Hvis du er omfattet af gruppeforsikringen, har du en heltidsulykkesforsikring. Dækningen fremgår af pensionsoversigten.

Heltidsulykkesforsikringen dækker ulykkestilfælde, der defineres som en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Forsikringen dækker også tandskader, som er opstået ved sammenbidning og tygning, hvis skaden skyldes et påvist fremmedlegeme i maden.


Anmeldelse af skade

Du skal anmelde skaden til Codan

Policenummeret 646 755 545 3

Ring på telefon 33 55 55 55 eller download en ulykkesanmeldelse.

Skal du anmelde en personskade kan du downloade en ulykkesanmeldelse her

Skal du anmelde en tandskade kan du downloade en ulykkesanmeldelse her

Forsikringer

DIP har tegnet en gruppeforsikring, der kommer til udbetaling ved død, tab af erhvervsevne, visse kritiske sygdomme og ulykke.

Læs mere