Flytter sammen

En fælles bolig betyder som regel, at man også får økonomiske forpligtelser over for hinanden. Hvad sker der, hvis du mister din indtægt, fordi du bliver syg? Hvordan er din partner sikret, hvis du dør? Dine muligheder for at tilpasse din pensionsordning til den nye situation afhænger af det regulativ, du er omfattet af.

Ægtefælle- eller samleverpension 

Er du er omfattet af Regulativ 2, 3 eller 4, kan du sikre din partner med en livsvarig eller 10-årig ægtefælle- eller samleverpension.

Er du er omfattet af Regulativ 1, har du automatisk en livsvarig ægtefællepension tilknyttet din pensionsordning.

Opsparingsordninger 

Ratepension oprettes altid med standardbegunstigelsen ”nærmeste pårørende”. Ønsker du at ændre begunstigelsen, skal du udfylde og sende en ny erklæring.

Gruppeforsikringen – dødsfaldssum

Indeholder din pensionsordning en gruppeforsikring, bliver der udbetalt en dødsfaldssum, hvis du dør, før du er fyldt 68 år. Dødsfaldssummen oprettes ligeledes med standardbegunstigelsen ”nærmeste pårørende”. Ønsker du at ændre begunstigelsen, skal du udfylde og sende en ny erklæring.

Ugiftesum

Er du ugift og omfattet af Regulativ 1, bliver der udbetalt en ugiftesum, hvis betingelserne er opfyldt. Ugiftesummen bliver udbetalt til "nærmeste pårørende". Du skal derfor tage stilling til, om du vil ændre begunstigelsen "til boet". Du skal i så fald oprette et testamente og herved begunstige den person, som du ønsker, at udbetalingen skal tilfalde.