Skifter job

Du skal tage stilling til, hvad der skal ske med din pensionsordning i DIP, hvis du skifter job.

Videreføre ordningen

Du kan videreføre pensionsordningen via din nye arbejdsgiver eller privat.

Bidragsfri dækning

Du beholder din ret til pension og gruppeforsikring i de første tre måneder, efter indbetalingen fra din arbejdsgiver er ophørt. Det kaldes bidragsfri dækning. Du kan søge om at få forlænget perioden. DIP modregner et beløb i dit depot til at opretholde pensionsdækningen i den bidragsfri periode.

Hvilende medlem

Når den bidragsfri periode udløber, overføres du til hvilende medlemskab, hvis ikke bidragsbetalingen genoptages. Det betyder, at dine dækninger bliver beregnet på baggrund af værdien af dine indbetalinger.

Overføre opsparingen til ny pensionsordning 

Du kan overføre din pensionsordning i DIP til en ny ordning. En eventuel overførsel kan dog være forbundet med omkostninger alt afhængig af pensionsaftalerne for din pension i DIP og den nye ordning. Det er derfor ofte en god ide at fortsætte pensionsordningen i DIP som hvilende medlem.

Ring til os, så vi kan rådgive dig om, hvad der er bedst for dig.  


Job i udlandet

Der gælder særlige regler, hvis du får et job i udlandet, afhængigt af om du fortsat betaler skat i Danmark eller ej.

Læs mere

Gruppeforsikring

Gruppeforsikringen bortfalder, hvis du bliver hvilende medlem, før du fylder 60 år.

Du har mulighed for at tegne en forsikring med udbetaling ved dødsfald af samme størrelse som dødsfaldssummen i gruppeforsikringen. Du skal ikke afgive helbredsoplysninger. Hvis din erhvervsevne bliver nedsat, har du ikke ret til bidragsfritagelse. 

Pensionsaftaler

Der findes to typer pensionsaftaler hhv. obligatorisk og frivillig pensionsaftale.

Obligatorisk pensionsaftale 
En obligatorisk pensionsaftale fastsætter i hvilket selskab, pensionsordningen skal oprettes, og hvilke dækninger pensionsordningen skal omfatte. Typisk vil pensionsordningen også indeholde supplerende dækninger, som du kan vælge afhængig af dit behov.

Frivillig pensionsaftale 
Med en frivillig pensionsaftale vælger du selv pensionsselskab. Dit valg af pensionsselskab kan få indflydelse på, hvilke pensionsdækninger du kan vælge.