Særlige serviceforhold

Gennem en firmapension bliver virksomheden omfattet af vores servicekoncept, som giver endnu flere fordele i forhold til administration og rådgivning for både den pensionsansvarlige og medarbejderne.  

Servicekoncept

DIP’s servicekoncept og Service Level Agreement tilpasses den enkelte virksomhed og gør det let for den pensionsansvarlige og den enkelte medarbejder.

Servicekonceptet

For virksomheden

Med en lille og effektiv administration er der ikke langt til pensionsrådgiveren i DIP, og som pensionsansvarlig får du en fast kontaktperson.

Vi er opmærksomme på, at en attraktiv pensionsordning anvendes aktivt i virksomhedernes personalepleje. Og en god pensionsordning er for de fleste et spørgsmål om tillid og tryghed.

DIP tilbyder rådgivning inden for områder som:

  • Pension ved ansættelse.
  • Pension ved invaliditet og død.
  • Skatteforhold.
  • Seniorrådgivning.

Tillid opbygges bl.a. gennem kommunikation - helst hurtig og effektiv kommunikation. DIP har mange års erfaring med at kommunikere med ingeniører og arbejder hele tiden på at forbedre både kommunikationen og informationen til medlemmerne.

Har du som pensionsansvarlig individuelle servicebehov, vil DIP imødekomme disse bedst muligt.

For medarbejderen

DIP tilbyder individuel pensionsrådgivning til alle medarbejdere, når der indgås aftale om firmapension. Dette tilbud gælder selvfølgelig også medarbejdere, der ansættes efter aftalens indgåelse.

DIP tilbyder ligeledes at deltage i møder på virksomheden. Det kunne være orienteringsmøder om lovændringer eller nye muligheder i pensionsordningen.

Der er selvfølgelig også mulighed for løbende rådgivning. Der kan være behov for at ændre pensionsdækningen, hvis du fx bliver udstationeret i udlandet, bliver gift eller på anden måde oplever ændringer i dine personlige forhold.

Med baggrund i mange års erfaring med at forsikre ingeniører, har DIP ikke krav om helbredsoplysninger, og det er en fordel for dig som medlem. Det sikrer nemlig et minimum af administration og dermed hurtige leveringstider. Nye medlemmer bliver omfattet af en toårig klausul ved tegning af pensionsforsikring, som betyder, at ”gamle skader” først er dækket to år efter ordningens oprettelse.

Endelig har du som medlem mulighed for at følge din pension på Min pension eller via PensionsInfo, som er en fælles portal for hele pensionsbranchen.

Indbetaling af pensionsbidrag

Pensionsbidraget forfalder den sidste hverdag i måneden. Indbetaling kan ske på DIP's PBS nr. 01043250.

Ved indbetalingen bedes CPR-nr. oplyst.

Medlemskabet af DIP indebærer, at pensionsbidrag, indskud, overførsler mv. er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger, jf. Lov om beskatning af pensionsordninger, kap. 1. Pensionskassen er omfattet af Lov om forsikringsvirksomhed.

Pensionsbidrag, som indbetales af arbejdsgiver, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, skal efter lovens § 19 ikke medregnes ved opgørelsen af arbejdstagerens skattepligtige indkomst. Lov om beskatning af pensionsordninger sætter ingen beløbsmæssige grænser for størrelsen af bidragsindbetalingerne. Reglen i lovens § 19 gælder, hvad enten arbejdsgiveren bidrager til ordningen eller alene foretager bidragsindbetalingerne på den ansattes vegne.

Spørgsmål vedrørende indbetaling af pensionsbidrag bedes rettet til Anette Denk på telefon 82 33 00 31.