GRUNDPAKKE

Din pensionsordning består af en grundpakke, der som udgangspunkt består af alderspension, invalidepension og gruppeforsikring. Udover grundpakken har du en række muligheder for at vælge supplerende dækninger, afhængig af hvilket regulativ du er omfattet af.

Med alderspensionen er du sikret en pension, så længe du lever – uanset hvor gammel du bliver. Derudover kan du sikre din familie, hvis du mister erhvervsevnen eller dør.

DU KAN HER SE DE PRODUKTER OG TILVALGSMULIGHEDER, DER ER PÅ DE FIRE REGULATIVER