Alderspension

Når du går på pension, får du udbetalt alderspension hver måned, så længe du lever. Udbetalingen bliver beskattet som personlig indkomst.

Ønsker du en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, har du mulighed for at vælge delpensionering.

Du kan også vælge en gradvis udbetaling af din pension, selvom du ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet. På den måde kan du optimere din indkomstprofil, hvis du fx har flere pensionsordninger, eller du kan hindre en eventuel modregning i efterløn mm.

Hvornår kan alderspensionen udbetales?

Pension fra DIP
Er din pensionsordning indgået før den 1. maj 2007, kan du gå på alderspension fra DIP, når du fylder 60 år (tidligste pensionsalder).

Er din pensionsordning indgået mellem den 1. maj 2017 og den 31. december 2017, er din tidligste pensionsalder, fem år før din folkepensionsalder. Folkepensionsalderen fremgår af skemaet herunder.

Er din pensionsordning indgået efter den 1. januar 2018, er din tidligste pensionsalder tre år før din folkepensionsalder.

Folkepension

Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge. Vær opmærksom på, at du har ret til folkepension fra den 1. i måneden, efter du opnår folkepensionsalderen. Du kan søge folkepension et halvt år inden, du har ret til folkepension. Selve ansøgningen kan du lave på portalen borger.dk.

Tidspunktet for udbetaling af din folkepension afhænger af din alder.

I skemaet herunder fremgår folkepensionsalderen samt udbetalingslængden af efterlønnen. Efterlønnen ophører på det tidspunkt, du når folkepensionsalderen.

Fødselsår Folkepensionsalder Hvor mange år på efterløn?
1953 - 2. halvår 65 år 5 år
1954 - 1. halvår 65 ½ år 5 år
1954 - 1. halvår 66 år 5 år
1955 - 1. halvår 66 ½ år 5 år
1955 - 2. halvår 67 år 5 år
1956 - 1. halvår 67 år 4 ½ år
1956 - 2. halvår til 1958 - 2. halvår 67 år 4 år
1959 - 1. halvår 67 år 3 ½ år
1959 - 2. halvår til 1962 - 2. halvår 67 år 3 år
1963 - 1. halvår til 1966 - 2. halvår 68 år 3 år

Hvis levealderen fortsætter med at stige, vil folkepensionsalderen blive forhøjet, hvilket vil medføre, at tidligste pensionsalder vil blive forhøjet.