Invalidepension

Regulativ 4

Invalidepensionen bliver udbetalt hver måned, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, så din erhvervsevne som ingeniør nedsættes varigt med mindst 2/3, inden du fylder 68 år. Invalidepensionen beskattes som personlig indkomst.

Invalidepensionen er en valgfri dækning, dog skal offentligt ansatte have en invalidepension, der udgør mindst 20 % af alderspensionen.

Du kan vælge en invalidepension på op til 80 % af din løn. På Min pension kan du beregne, hvad en eventuel ændring betyder.

Er din ordning omfattet af en børnepension, kan denne komme til udbetaling, når du modtager invalidepension.

Du har også mulighed for at tilkøbe en midlertidig invalidepension.

Regulativ 3

Invalidepensionen bliver udbetalt hver måned, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, så din erhvervsevne som ingeniør nedsættes varigt med mindst 2/3, inden du fylder 68 år. Invalidepensionen svarer til alderspensionen ved alder 68 og bliver beskattet som personlig indkomst.

Dine børn kan være berettiget til børnepension, når du modtager invalidepension.

Regulativ 1 og 2

Invalidepensionen bliver udbetalt hver måned, hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, så din erhvervsevne som ingeniør nedsættes varigt med mindst 2/3, inden du fylder 65 år. Invalidepensionen svarer til alderspensionen ved alder 65 og bliver beskattet som personlig indkomst.

Dine børn kan være berettiget til børnepension, når du modtager invalidepension.

Yderligere information

Når du modtager invalidepension, opretholder DIP dine pensionsdækninger. Det gælder dog ikke opsparingsordninger. Her bliver det indbetalte beløb forrentet til udbetalingstidspunktet.

Ved livstruende sygdomme kan en eventuel kapitalpension udbetales.