Supplerende gruppeforsikring

Med supplerende gruppeforsikring kan du tilkøbe yderligere dækning ved død og kritisk sygdom.

For den supplerende gruppeforsikring gælder følgende:

  • Du er omfattet af DIP’s gruppeforsikring
  • Du kan tilkøbe moduler med enten dødsfaldsdækning eller dødsfaldsdækning og kritisk sygdom 
  • Du betaler præmien for den supplerende gruppeforsikring direkte til FG, og altså ikke via de eventuelle pensionsbidrag du indbetaler til DIP
  • FG opkræver præmien kvartårligt
  • FG vil kræve tilfredsstillende helbredsoplysninger ved tilkøb af supplerende dækning
  • Præmien er ikke fradragsberettiget
  • Forsikringen er skattefri
  • Når du ikke længere er omfattet af DIP’s gruppeforsikring herunder ved udtrædelse af DIP, ophører den supplerende gruppeforsikring.

Du kan læse mere om vilkårene for supplerende gruppeforsikring her

Køb din supplerende gruppeforsikring her