Hvordan vil du være dækket i tilfælde af dødsfald?

Udbetaling ved død
De fleste pensionsordninger indeholder forsikringer ved dødsfald. Har du udelukkende pensionsordning i JØP kan du på din pensionsoversigt, som du finder på Min pension, se hvordan du og dine efterladte er dækket, hvis du falder bort.

Har du også andre pensionsordninger, i andre selskaber, kan du på pensionsinfo.dk under "dødsfald" se, hvordan du er dækket.

Hvad er vigtigt for jer?
Nogle vælger at sikre at familien kan komme videre i 5 år, mens andre vælger, at al gæld kan blive indfriet.

Du og din familie skal beslutte, hvordan familien skal komme videre, hvis du skulle falde bort. Hvad lægger I vægt på?

Hvordan beskattes udbetalingen ved død?
Forsikringerne kan blive udbetalt som engangsbeløb og som månedlige pensioner.

Udbetaling fra gruppeforsikring og aldersforsikring er skattefri, opsparing på rate- og kapitalpension beskattes med 40% i afgift og de månedlige pensioner beskattes som personlig indkomst.

Få overblik
Et godt sted at starte er at danne overblik over eventuel gæld, indtægter og udgifter. Når du ser du husstandsindtægten skal du også se på, hvordan I hver især bidrager til den. Hvis du fx tjener væsentligt mere end din partner - skal det indgå i din beregning.