investeringer

DIP’s hovedformål er at sikre medlemmerne den højest mulige pension gennem et godt afkast. Det kræver en aktiv investeringspolitik, der bygger på stabilitet og fremsynethed og tager højde for både afkast, risiko og omkostninger.

DIP foretager sine investeringer efter den overordnede investeringspolitik og -retningslinjer, der vedtages af bestyrelsen en gang årligt.