Afkast

Månedsrapport for juli 2019

ÅTD-afkastet i DIP lå den 31. juli på 7,8 %, hvilket var en stigning på 0,5 %-point i forhold til ultimo juni.

Det var de mere risikobetonede aktivklasser, der leverede månedens positive afkastbidrag - aktier og kreditobligationer steg med henholdsvis 0,9 % og 0,6 %. Som konsekvens af et udfordrende rentemiljø gav obligationer et afkast på -0,2 %, mens reale aktiver kom neutralt ud af måneden.

I USA reviderede den amerikanske centralbank (Fed) pengepolitikken ved at nedsætte rentemålsætningen med 0,25 % til 2,00-2,25 %. Centralbankchef Jerome Powell sendte midlertidigt et signal til markedet om, at Fed fortsat vil understøtte den amerikanske økonomi med de fornødne pengepolitiske stimuli, men at rentenedsættelsen ikke var begyndelsen på en længere række garanterede rentenedsættelser. Reaktionen fra finansmarkederne kunne ses i form af en yderligere fladet rentekurve og en stærkere dollar. I Europa forholdt den europæiske centralbank, ECB, sig afventede, men også her varmes op til en mindre rentenedsættelse fra et allerede lavt udgangspunkt.

Handelskrigen mellem USA og Kina er fortsat en væsentlig risikofaktor i det globale investeringsmiljø, og den seneste udvikling i konfliktløsningen har taget en negativ drejning. Markedsforventninger til en løsning er i øjeblikket stærkt dikteret af udmeldingerne fra den amerikanske præsident Donald Trump, hvilket gør udfaldet af konflikten mindre gennemskuelig. Som et led i eskaleringen svækkede den kinesiske centralbank den kinesiske valuta over for den amerikanske for at modvirke de negative økonomiske og finansielle konsekvenser.

Fundamentalt ser den amerikanske økonomi stadig stabil ud, da lavt inflationspres, solid lønvækst og jobskabelse skaber gunstige vilkår for virksomhederne. Regnskabssæsonen i USA leverede vækst- og indtjeningsrater på niveau med investorernes forventninger, hvilket bidrog til at det ledende amerikanske aktieindeks, S&P 500, lukkede i et rekordhøjt niveau.

* Afkastet er inkl. omkostninger.

 Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.