Afkast

Månedsrapport for oktober

ÅTD-afkastet i DIP lå den 31. oktober på -0,5 %, hvilket var 2,8 %-point lavere end ved udgangen af september. Den negative udvikling skyldes ene og alene store fald på de globale aktiemarkeder, som havde den værste måned i over syv år. Specielt tech-aktier kom i modvind, idet selskaber som Amazon og Google fik barberet omkring en femtedel af deres markedsværdi af. Årsagerne til de store fald var flertydige, men nervøsitet om faldende vækstudsigter, effekter af den globale handelskrig og for hurtige stramninger af global pengepolitik blev alle nævnt som mulige forklaringer.

DIP havde måneden igennem en overvægt af aktier, idet de fundamentale forhold stadig understøtter aktiver, der drives af økonomisk vækst. Dette understøttes også af, at de amerikanske renter i lang tid har været stigende, efter centralbanken igennem en længere periode har normaliseret pengepolitikken. Efter de store fald er der også begyndt at vise sig muligheder i markedet i kraft af gunstigere opkøbsniveauer. Den økonomiske konjunkturcykel er dog særdeles fremskreden, og fremtidige markedskorrektioner eller en decideret vækstafmatning kan dog ikke udelukkes.

* Afkastet er inkl. omkostninger.

 Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.