Afkast

DIP månedsrapport for november

ÅTD-afkastet i DIP lå den 30. november på 8,8 %, en stigning på 0,3 %-point i forhold til ultimo oktober.

Afkastet på de likvide aktiver - børsnoterede aktier og obligationer samt likvide kreditobligationer - bevægede sig ligeud og bidrog således ikke til måneders positive afkast, som i stedet blev skabt via den halvårlige værdiregulering af de direkte ejede ejendomme.   

I USA kom man et stort skridt nærmere vedtagelsen af en omfattende skattepakke, idet de to kamre – senatet og huset – vedtog hver deres skattepakke,  og det er nu op til en fælles skattekomité, sammensat af politikere fra begge kamre, at strikke et kompromis sammen. Hvis det lykkes, sendes pakken tilbage til vedtagelse i kongressens to kamre, og givet den passerer, skal pakken forsynes med præsidentens underskrift, før den er endeligt vedtaget. I skrivende stund er det ambitionen at få skattepakken vedtaget inden jul.

Det faktum at skattepakken kom så langt videre i godkendelsesprocessen i november understøttede amerikanske aktier, idet der er lagt op til en lavere erhvervsbeskatning. 

Samlet afkast og formuefordeling pr. 30. november 2017

Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.