Afkast

DIP månedsrapport for april

ÅTD-afkastet i DIP lå den 30. april på -0,1 %, en stigning på 1,1 %-point i forhold til ultimo marts.  

Det positive afkast i april blev skabt via stigninger på de globale aktiemarkeder. Afkastet på europæiske og japanske aktier lå med imponerende 5-6 % helt i top, efterfulgt af amerikanske aktier og aktier fra Emerging Markets i danske kroner, som  landede på mere beskedne, men dog robuste stigninger på ca 2 %.  Stigningerne må først og fremmest tilskrives en neddrosling af risikoen for en global handelskrig, idet Kina og US gør et forsøg på at løse handelskonflikten via dialog  samt en meget positiv amerikansk regnskabssæson. 

Oliprisen steg gennem det meste af april og endte på ca. 75 dollar pr. tønde, hvilket er det højeste niveau i mere end fire år, og det vil skubbe inflationen op i både US og Euro-området de kommende måneder. Da de økonomisk nøgletal for amerikansk økonomi overraskede positivt i april, blev resultatet en yderligere stigning i de amerikanske obligationsrenter. De økonomiske nøgletal for Euro-området skuffede til gengæld markant i april, samidig med at den underliggende europæiske inflation faldt mere end ventet, og dermed blev rentestigningerne på danske og tyske obligationer negligerbar. Det betød til gengæld, at rentespændet mellem tyske og amerikanske obligationer nåede det højeste niveau i mere end 30 år. Samlet set endte afkastet på obligationsbeholdningen med et marginalt minus i april måned.

Sidst, men ikke mindst,  bød april måned på en kraftig dollarstyrkelse, som sammen  med de stigende amerikanske obligationsrenter indvirkede negativt på statsobligationer fra Emerging Markets. Heldigvis blev effekterne herfra mere end neutraliseret af positive afkast på europæiske senior banklån, europæiske højrenteobligationer samt  kredit hedgefonde, og dermed endte kreditobligationer med et mindre plus i april.

* Afkastet er inkl. omkostninger.

Samlet afkast og formuefordeling pr. 30. april 2018

Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.