Afkast

Månedsrapport for september

ÅTD-afkastet i DIP lå den 28. september på 2,2 %, hvilket er et mindre fald på -0,1 %-point i forhold til ultimo august. Det skyldes den svagt negative udvikling i aktivklasserne aktier, obligationer og reale aktiver, hvis afkastbidrag landede på hhv. -0,0 %-point, -0,1 %-point og -0,0%-point. Kreditobligationer og reale aktiver leverede derimod positive afkast. 

I USA tilsiger månedens nøgletal for både industri- og servicesektoren fortsat opdrift i økonomien, hvilket også kan aflæses i udviklingen på nye ordrer inden for fremstilling samt et øget detailsalg. Desuden tegnede den amerikanske arbejdsmarkedsrapport et billede af et strammere arbejdsmarked, hvilket ser ud til at presse lønvæksten op. Denne udvikling understøtter et stigende inflationspres, hvilket ligger i tråd med den amerikanske centralbanks forudsigelser, der som ventet forhøjede rentemålsætningen. Den positive fremgang betød, at amerikanske aktier steg med 3,8 % og var, sammen med japanske aktier, blandt de bedst performende i måneden. Risikofaktorer som den globale handelskonflikt samt udsigterne til mangel på faglært arbejdskraft ser i skrivende stund ikke ud til at sætte en stopper for øget risikoappetit i USA. Derimod reflekteres konsekvenserne af handelskonflikten tydeligere i Kina i form af ekspansive finanspolitiske udmeldinger samt i den kinesiske økonomi, hvor især nøgletal for fremstillingssektoren i september kom svækket ud.

I Europa har opmærksomheden været rettet mod Italiens prognose for væksten, den offentlige gæld og underskuddet på de offentlige finanser i 2019. Den italienske regering har indtil videre meldt om et budgetunderskud på 2,4 % i 2019, hvilket er større, end hvad markedet havde ventet. Dette har midlertidigt skabt uro på det europæiske finansmarked, da det kan få konsekvenser for Italiens kreditvurdering. Tilmed har svage inflationstal og yderlige fald i euroen skabt modvind i Europa, hvor aktiemarkedet havde det svært i september.

* Afkastet er inkl. omkostninger.

 Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.