DIP's tilgang til ansvarlige investeringer

Nedenstående model illustrerer, hvordan DIP tilgår ansvarlige investeringer.