Investeringsprincipper

DIP tænker langsigtet og i reale termer og investerer aktivt med fokus på at optimere forholdet mellem afkast, risici og omkostninger. I praksis sker det ved at fokusere på følgende tre overordnede investeringsprincipper:

Størrelsen på kasserne i figuren afspejler princippernes vigtighed i forhold til opfyldelse af målsætningen. På tværs af de tre principper skal DIP have fokus på omkostninger, etik og egne styrker og svagheder med det formål at generere det højest mulige risikojusterede afkast.