Puljeafkast

 

Månedsafkast på puljer ultimo november 2017

Aktiemax:

     

           -0,1 %

DIP Vælger:

             0,2 %

Obligationsmax:

             0,3 %


ÅTD-afkast på puljer ultimo november 2017

Aktiemax:

     

    13,3 %

DIP Vælger:

       

      8,7 %

Obligationsmax:

      3,7 %