Puljeafkast

Månedsafkast på puljer ultimo oktober 2018

Aktiemax:

     

           -6,5 %

DIP Vælger:

           -2,7 %

Obligationsmax:

           -0,3 %


ÅTD-afkast på puljer ultimo oktober 2018

Aktiemax:

     

      -4,3 %

DIP Vælger:

       

      -0,6 %

Obligationsmax:

        0,7 %