Puljeafkast

 

Månedsafkast på puljer ultimo juni 2018

Aktiemax:

     

           -0,9 %

DIP Vælger:

           -0,4 %

Obligationsmax:

             0,0 %


ÅTD-afkast på puljer ultimo juni 2018

Aktiemax:

     

      -0,9 %

DIP Vælger:

       

        0,5 %

Obligationsmax:

        0,9 %