Investeringsomkostninger (ÅOP/ÅOK)

DIP er nøje fokuseret på investeringsomkostningerne, da omkostninger har stor betydning for, hvordan medlemmernes pensioner udvikler sig over tid.

Konkret betyder det, at DIP skal bestræbe sig på at investere gennem samarbejder, strukturer og aktivklasser, der leder til så lave investeringsomkostninger som muligt under hensyn til målsætningen om at opnå det højest mulige forventede afkast efter omkostninger.

Alle pensionsudbydere skal beregne to særlige nøgletal som mål for de årlige omkostninger ved en pensionsordning. Omkostninger opgøres i kroner og procenter:

  • Årlige Omkostninger i Kroner (ÅOK) viser både omkostninger til at administrere ordningen og omkostningerne ved at investere pengene
  • Årlige Omkostninger i Procent (ÅOP) viser omkostningerne som en procent af pensionsdepotets størrelse.

De to tal supplerer de omkostningstal, som DIP i forvejen skal oplyse i fx årsrapporten. ÅOK og ÅOP gør det lettere at sammenligne resultaterne.

INVESTERINGSPULJER

DIP har en af branchens laveste investeringsomkostninger. Investeringsomkostningen for tre investeringspuljer udgør:

  • Aktiemax: 0,63 %
  • DIP Vælger: 0,57 %
  • Obligationsmax: 0,28 %