Ny beregningsmetode

DIP er fortsat en meget velkonsolideret pensionskasse. På Regulativ 3 og 4 viser regnskabet for 2013 en bonusgrad på 20 %, som er det kollektive bonuspotentiale i forhold til medlemmernes depoter.

Omkostninger til investering beregnes på baggrund af regler, som er fastsat i brancheorganisationen Forsikring & Pension. Fra og med regnskabsåret 2013 skal investeringsomkostningerne på det kollektive bonuspotentiale også fordeles forholdsmæssigt på medlemmernes depoter. Ændringen vil resultere i højere ÅOP- og ÅOK-tal på depotoversigten i forhold til sidste år, hvor disse omkostninger ikke blev indregnet.

Ændringen er altså alene en spørgsmål om at synliggøre investeringsomkostningerne på det kollektive bonuspotentiale.

Baggrunden for at DIP fastholder et stort kollektivt bonuspotentiale skyldes dels ønsket om at fastholde en aktiv investeringsstrategi, dels at kunne udbetale tillægspensionerne.