Sammensætning af investeringspuljer

%MCEPASTEBIN%

Nedenstående sammensætning af investeringspuljer er gældende fra 31. december 2018. 

   

DIP Vælger følger den til enhver tid gældende investeringspolitik og har således en dynamisk risikoprofil.