Klimadebat med mange vinkler

På mødet indledte adm. direktør for DIP/JØP Torben Visholm med at forklare de to pensionskassers investeringspolitik, når det kommer til investeringer i grøn infrastruktur samt investeringer – eller frasalg – i kulbaserede virksomheder.  Direktør Christian Ibsen fra tænketanken Concito udlagde teksten fra FN’s klimatopmøde i Paris, COP21, og understregede hvilken historisk landvinding, topmødets resultater faktisk markerer. Herefter gav professor Ken L. Bechmann fra CBS en oplagt og munter indføring i begreber som Stranded Assets og erkendte undervejs, at det som forsker er særdeles svært at udtale sig skråsikkert om, hvordan aktiver i fossile virksomheder skal værdisættes her i år 2016. Endelig fortalte Senior Global Advisor Sustainability Mads Stensen fra Maersk Line om, hvordan verdens største containerrederi med 900 skibe i konstant rutefart verden over arbejder på at nedbringe CO2-udledningen – både fordi man selv vil, og fordi fragtkunderne presser på for bæredygtig skibstransport.

Den sidste del af det godt to timer lange møde vekslede mellem spørgsmål, kommentarer og indlæg fra de over 100 fremmødte medlemmer, hvoraf flere til dagligt arbejder professionelt med netop klimaspørgsmål, investeringer og grøn teknologi. Skal mødet have en konklusion, må det være, at DIP/JØP inden for det seneste år har taget betydelige skridt i retning mod en mere grøn investeringsprofil. Det var i hvert fald konklusionen fra talsmanden for temagruppen Ansvarlig Fremtid, Jens Hørby Jørgensen, der har markeret sig stærkt på de senere års generalforsamlinger i DIP og JØP.

Oplæg Torben Visholm

Oplæg Christian Ibsen

Oplæg Ken L. Bechmann

Oplæg Mads Stensen