Tildelingsregler

DIP's bestyrelse har fastsat nedenstående tildelingsregler for DIP's lejligheder.

1. Medlemmer og ægtefællepensionister

Medlemmer og ægtefællepensionister har fortrinsret til DIP's lejligheder. Lejlighederne tildeles efter et anciennitetsprincip, hvor ancienniteten svarer til bidragsperiodens længde.

Hybellejligheder
Medlemmers biologiske eller adopterede børn under 24 år har dog fortrinsret til de hybler, som DIP råder over i ejendommen Vordingborggade (14 stk.).

2. Medlemmers børn

Medlemmers biologiske eller adopterede børn under 24 år kan tildeles en lejlighed efter forældrenes medlemsanciennitet, hvis lejligheden ikke kan udlejes til et medlem.


3. IDA-medlemmer

Endvidere kan lejligheder tildeles medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) efter ansøgningstidspunktet.

4. Ikke-medlemmer

Hvis du ikke er medlem af DIP eller IDA, bedes du henvende dig direkte til DEAS

www.deas.dk 


Retten til en lejlighed er en personlig ret, der ikke kan overdrages (fremlejes, lånes) til familiemedlemmer eller andre. 

Anvisning

Får du anvist en lejlighed, skal du være tilmeldt adressen i folkeregistret og selv bo der.