Medlemstilfredshed

Ingeniører foretrækker DIP

DIP måler løbende medlemstilfredsheden, og i bestræbelserne på hele tiden at blive bedre sammenligner pensionskassen sig både med de øvrige arbejdsmarkedspensionsselskaber og de største kommercielle pensionsselskaber.

Analyseinstituttet Userneeds målte i 2014 tilfredsheden blandt DIP’s medlemmer og de største kommercielle pensionsselskaber. Totalt set erklærer 94 % af DIP’s medlemmer sig tilfredse med pensionskassen – heraf er 60 % meget tilfredse, hvilket er markant højere end de største kommercielle pensionsselskaber på markedet.