Risikopakke

Risikopakken: Basisdækninger og valgmuligheder for DIP-medlemmer

  Basisdækning Individuelle tilvalg
INVALIDITET
   

Løbende dækning v. varig IP, hvis man er under 68 år.


Invalidepensionen udgør samme beløb som alderspensionen.Mulighed for at fastsætte dækningen til op til 80 % af lønnen eller af alderspensionen.


Dækningen kan fravælges.

Hos offentlige ansatte skal invalidepensionen som minimum udgøre 20 % af alderspensionen.


Børnepension ifm. varig  invalidepension.

Obligatorisk for offentlige ansatte og valgfri for øvrige.


Børnepension udbetales, indtil barnet fylder 18 år.

 

Mulighed for at fastsætte dækningen på 1-10 % alderspensionen.


Hos offentlige ansatte skal børnepensionen som minimum udgøre 1 % af alderspensionen.

Løbende dækning ved midlertidig invalidepension, hvis man er under 65 år.

 
Pensionen er af samme størrelse som invalidepensionen.

Mulighed for at fastsætte dækningen til op til 80 % af lønnen eller alderspensionen.


Dækningen kan også fravælges.

Engangsbeløb ved varig invalidepension.


Fast beløb – aldersafhængigt.  

Præmiefritagelse ved tab af erhvervsevne.

 

Præmiefritagelse for det månedlige pensionsbidrag, dog ikke for bidrag til ratepension og aldersforsikring.


 

KRITISK SYGDOM

   

Dækning ved kritisk sygdom, indtil man er 68 år.


Fast beløb – beløbet er aldersafhængigt.


DØD OG ULYKKE

   

Ægtefælle-/samleverpension


 

Dækningen kan vælges som en 10-årig eller som en livsvarig ydelse.

Dækningen kan fastsættes på op til 60 % af alderspensionen.

 

 Børnepension ifm. død


Obligatorisk for offentlige ansatte og valgfri for øvrige.


Børnepension udbetales, indtil barnet fylder 18 år.

 

Mulighed for at fastsætte dækningen på 1-10 % alderspensionen.


Hos offentlige ansatte skal børnepensionen som minimum udgøre 1 % af alderspensionen.

Depotsikring

 

Mulighed for at tilvælge dækning.

Dækningen ophører ved overgang til pension – dog senest ved 68 år.

Dødsfaldssum


Fast beløb - aldersafhængigt.

 

Ulykkesforsikring

Fast beløb - afhængig af méngrad.