TILVALG

Her kan du se dine muligheder for at at vælge supplerende dækninger. Muligheden for tilvalg er afhængig af det regulativ, du er omfattet af.

Min pension kan du lave konsekvensberegninger, hvis du ønsker at ændre dækningerne i din pensionsordning.


Få en fleksibel løsning

Sundhedsforsikring

Dækker udgifter til bl.a. undersøgelse, genoptræning og psykologisk krisehjælp
Læs mere
Midlertidig invalidepension

Midlertidig invalidepension kan udbetales i op til 36 måneder ved 50 % invaliditet
Læs mere
Invalidepension

En månedlig udbetaling hvis du skulle blive uarbejdsdygtig
Læs mere
Gruppeforsikring

Udbetaling ved død, tab af erhvervsevne, visse kritiske sygdomme og ulykke
Læs mere
Ægtefælle- eller samleverpension

Sikrer din ægtefælle eller samlever hvis du dør
Læs mere
Børnepension

Sikrer dine børn hvis du dør eller modtager invalide- eller alderspension
Læs mere
Depotsikring

En del af din opsparing bliver udbetalt til dine efterladte ved dødsfald
Læs mere
Kapitalpension

Har du en kapitalpension i andet selskab, kan du overføre denne til DIP
Læs mere
Ratepension

Pensionsopsparing med månedlige rater, hvor du bestemmer udbetalingsperioden.
Læs mere
Aldersforsikring

En aldersforsikring er en opsparing, der kommer til udbetaling som en sum
Læs mere
Supplerende gruppeforsikring

Du kan forsikre dig selv og dine efterladte bedre ved kritisk sygdom
Læs mere
Lægernes Bank

DIP har indledt samarbejde med Lægernes Bank
Læs mere