Aldersforsikring

Er du omfattet af Regulativ 3 eller 4 kan du tegne en aldersforsikring, som er en opsparing, der kommer til udbetaling som en sum. Dør du, inden du får aldersforsikringen udbetalt, tilfalder aldersforsikringen dine nærmeste pårørende.

Er du omfattet af Regulatv 4 har du mulighed for at vælge mellem tre investeringspuljer, for de midler du anvender til aldersforsikring. Investeringspuljerne er hhv. Obligationsmax, DIP Vælger og Aktiemax. Aldersforsikringen forrentes med afkastet før skat for den valgte investeringsprofil.

Læs mere om investeringspuljerne her

Indbetaling
Du kan i 2018 indbetale op til 5.100 kr. til aldersforsikring. Indbetaling kan ikke foretages via arbejdsgiver - kun som privat indskud. Der er ikke fradrag for indbetalinger til en aldersforsikring, til gengæld er der ikke afgift ved udbetalingen.

Udbetaling
Du kan få udbetalt aldersforsikringen, når du fylder 60 år, hvis pensionsordningen er oprettet før den 1. maj 2007.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. maj 2007, kan pensionen udbetales 5 år, før du kan gå på folkepension.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. januar 2018, kan pensionen udbetales 3 år, før du kan gå på folkepension.

Aldersforsikringen kan senest udbetales ved alder 75.

Her kan du læse mere om aldersforsikring.

Læs mere om aldersforsikring