Aldersforsikring

Er du omfattet af Regulativ 3 eller 4 kan du tegne en aldersforsikring, som er en opsparing, der kommer til udbetaling som en sum. 

Er du omfattet af Regulatv 4 har du mulighed for at vælge mellem tre investeringspuljer, for de midler du anvender til aldersforsikring. Investeringspuljerne er hhv. Obligationsmax, DIP Vælger og Aktiemax. Aldersforsikringen forrentes med afkastet før skat for den valgte investeringsprofil.

Læs mere om investeringspuljerne her

Indbetaling

Har du mere end 5 år til folkepensionsalderen, kan du i 2019 indbetale op til 5.200 kr.

Har du 5 år eller mindre til folkepensionsalderen, kan du som udgangspunkt i 2019 indbetale op til 48.000 kr. Det gælder dog ikke, hvis du fra den 1. april 2018 eller senere har igangsat udbetaling af en månedlig pension fra en pensionsordning.

Indbetaler du til flere pensionsselskaber, gælder indbetalingsgrænserne ovenfor, for alle under ét. Overskrider din samlede indbetaling beløbsgrænserne, pålægges du en ekstra afgift på 20-40 pct.

Indbetalingen skal ske som privat bidrag og indskud, ligesom du kan overføre tidligere aldersforsikringer til pensionsordningen i DIP.

Du har ikke fradrag for indbetalingerne, og du betaler 15,3 % i skat af afkastet på ordningen.

Udbetaling

Du kan få udbetalt aldersforsikringen, når du fylder 60 år, hvis din pensionsordning er oprettet før den 1. maj 2007.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. maj 2007, kan aldersforsikringen udbetales 5 år, før du kan gå på folkepension.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. januar 2018, kan aldersforsikringen udbetales 3 år, før du kan gå på folkepension.

Aldersforsikringen kan senest udbetales 20 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Vil du have aldersopsparingen udbetalt, før du når din pensionsalder, skal du betale 20 % i afgift til staten. Aldersforsikring modregnes ikke i sociale ydelser, men der kan være modregning i efterlønnen.

Udbetalingen er skattefri.

Sådan er dine pårørende sikret

Din aldersforsikring bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, inden du selv har modtaget udbetalingen. Dine pårørende skal ikke betale skat af udbetalingen, men afhængig af hvem udbetalingen sker til, skal der betales boafgift efter boafgiftslovens bestemmelser. Har du ikke indsat en begunstiget, tilfalder din aldersforsikring dine nærmeste pårørende.