Den Sociale Fond

Den Sociale Fond kan hjælpe økonomisk trængte medlemmer med rentefrie lån og i særlige tilfælde legater. Man skal have søgt om støtte hos alle relevante myndigheder for at komme i betragtning.

En udbetaling fra fonden skal anvendes til køb af en konkret ydelse eller vare. Det betyder, at støtte fra fonden ikke kan anvendes til en generel forbedring af pensionen.

Udbetalinger fra fonden suppleres ofte med ydelser fra offentlige myndigheder.

Du kan opnå støtte til flere formål fx:

  • kompetenceudvikling
  • behandling for alkoholmisbrug og lign.
  • ændring af bolig hvis du er invalidepensionist
  • indkøb af hjælpemidler.

Du skal ansøge skriftligt om udbetaling fra fonden. Alle udbetalinger foretages på baggrund af en konkret vurdering.