Depotsikring

Er du medlem på Regulativ 4, kan du sikre en udbetaling fra dine løbende pensioner ved dødsfald. Det opsparede beløb udbetales til "nærmeste pårørende", hvis du ikke har indsat en begunstiget.

Du kan anvende op til 10 % af fremtidige bidragsindbetalinger og indskud samt overførsler. Det betyder, at størrelsen af det udbetalte beløb afhænger af, hvornår du tilknytter depotsikringen. 

Dækningen ophører ved overgang til pension - dog senest ved alder 68.

Inden depotsikringen ophører, er det vigtigt at få afklaret, om du ønsker at sikre en eventuel ægtefælle eller samlever med en pension.