Børnepension

Dine børn har mulighed for børnepension, hvis du dør eller modtager invalide- eller alderspension. Muligheden afhænger af, hvilket regulativ du er omfattet af.

Børn, der undfanges efter medlemmets overgang til invalide- eller alderspension, er ikke berettiget til børnepension.

Regulativ 4

Børnepensionen kan udgøre mellem 0 og 20 % af alderspensionen. For indbetalinger omfattet af en offentlig overenskomst skal børnepensionen dog mindst udgøre 1 % af alderspension.
Børnepensionen udbetales ved død og invaliditet. Ved omvalg fra tidligere ordning til Regulativ 4 ophører børnepensionen ved 18 år indtil den 1. januar 2020, herefter 21 år.

Regulativ 3

På Regulativ 3 udgør børnepensionen 20 % af invalidepensionen ved alder 68. Børnepensionen udbetales hver måned ved død og invaliditet, indtil barnet fylder 21 år.

Regulativ 1 og 2

På Regulativ 1 og 2 udgør børnepensionen 20 % af alderspensionen ved alder 65. Børnepensionen udbetales hver måned ved død, invaliditet og alderspensionering, indtil barnet fylder 24 år.

Børn, der er eller bliver forældreløse, får dobbelt børnepension.

Yderligere information

Eventuelle adoptivbørn og stedbørn, der blev forsørget af dig på pensionerings- eller dødstidspunktet, er også berettiget til børnepension. Det gælder for alle regulativer.

På pensionsoversigten kan du se størrelsen af børnepensionen, og hvornår den kommer til udbetaling.