Kapitalpension

Fra 1. januar 2013 er det ikke længere muligt at indbetale til kapitalpension. 

Har du en kapitalpension i andet selskab, kan du dog stadig overføre denne til DIP.

En kapitalpension udbetales som et engangsbeløb. Ved udbetaling fratrækkes en afgift på 40 %.

Det opsparede beløb bliver udbetalt til "nærmeste pårørende", hvis du dør, inden du har fået udbetalt pensionen.

Hvis du får en livstruende sygdom, kan du få udbetalt det opsparede beløb. Der fratrækkes en afgift til staten på 40 %.

Regulativ 4

På Regulativ 4 har du mulighed for at vælge mellem tre investeringsprofiler, hhv. Aktiemax, DIP Vælger og Obligationsmax. Kapitalpensionen forrentes med afkastet før skat for den valgte investeringsprofil.

Regulativ 3

På Regulativ 3 forrentes kapitalpensionen med DIP’s afkast før skat.

Hvornår kan kapitalpensionen udbetales?

Du kan få udbetalt kapitalpensionen, når du fylder 60 år, hvis pensionsordningen er oprettet før den 1. maj 2007.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. maj 2007, kan pensionen udbetales, fem år før du kan gå på folkepension.