Midlertidig invalidepension

Du kan tegne en forsikring mod midlertidig invaliditet. Det kræver blot, at du er blevet medlem af DIP efter den 1. januar 2011 eller har ændret dine ordninger for nylig, sådan at du er omfattet af Regulativ 4 (på Min pension kan du se, hvilket regulativ du er omfattet af). Ud over du skal være omfattet af Regulativ 4, er det også en betingelse for midlertidig invalidepension:

  • at du ikke er omfattet af en overenskomst mellem en offentlig arbejdsgiver og Ingeniørforeningen i Danmark

  • at du ikke modtager pension

  • at du ikke er omfattet af bidragsfritagelse

  • at du ikke er omfattet af en pensionsordning med høj opsparing

Udbetaling i op til 36 måneder

Midlertidig invalidepension bliver udbetalt en gang om måneden i op til 36 måneder (dog først efter en klausuleringsperiode på 6 måneder), hvis du bliver syg eller kommer ud for en ulykke, så din erhvervsevne som ingeniør nedsættes midlertidigt med mindst 50 %. Klausuleringsperioden regnes fra den 1. efter sygemeldingen.

Når du modtager midlertidig invalidepension, opretholder DIP dine pensionsdækninger. Det gælder dog ikke eventuelle opsparingsordninger.

Vælg op til 80 % af din løn

  • Du kan vælge en midlertidig invalidepension på op til 80 % af din løn. På Min pension kan du beregne, hvad en eventuel ændring betyder. Alle A- og B-indkomster samt alle sociale ydelser modregnes i den midlertidige invalidepension. Pensionen beskattes som personlig indkomst. 

  • Dækningen gælder ikke længere, når du fylder 65 år, medmindre den allerede er under udbetaling. Det betyder, at du skal have tilkendt pensionen og have fået udbetalt første rate, senest når du er 64 år og 11 måneder. 

  • Har DIP og din arbejdsgiver indgået en såkaldt arbejdsgiverklausul, vil pensionen blive udbetalt til din arbejdsgiver, mod at din arbejdsgiver fastholder dig i din ansættelse.