Ratepension

Er du medlem på Regulativ 3 eller 4, kan du vælge ratepension, som er en valgfri opsparingsordning.

Ratepension udbetales over minimum 10 år. Ved alderspensionering udbetales ratepensionen månedligt og bliver beskattet som personlig indkomst. Den årlige ratepension er beregnet ud fra en forventet rente på årligt 4,5 % gennem hele udbetalingsperioden. Pensionen reguleres hver måned på baggrund af det månedlige afkast for forrige måned.

Ved dødsfald bliver det opsparede beløb på ratepension udbetalt som et engangsbeløb efter fradrag af 40 % afgift til staten og eventuel boafgift. Udbetalingen sker til ’nærmeste pårørende’.

I stedet for nærmeste pårørende kan du vælge at indsætte en begunstiget, som kan være din ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, samlever (der har fælles bopæl med dig ved indsættelsen), dine børn eller deres børn osv., stedbørn eller stedbørns børn osv. Du kan også indsætte din samlevers livsarvinger eller bestemme, at udbetalingen skal ske direkte til dit bo.

Vil du indsætte en begunstiget, skal du blot udfylde begunstigelseserklæringen til ratepension og aldersforsikring, som du finder nederst på siden og sende den ind til os.

Regulativ 4

På Regulativ 4 har du mulighed for at vælge mellem tre investeringspuljer, hhv. ObligationsmaxDIP Vælger og Aktiemax. Ratepensionen forrentes med afkastet før skat for den valgte investeringspulje.

Regulativ 3

På Regulativ 3 forrentes ratepensionen med DIP’s afkast før skat.

Indbetaling 

I 2019 kan du få fradrag for maksimalt 55.900 kr. Indbetaler du gennem din arbejdsgiver, kan du forhøje indbetalingen med am-bidraget på 8 %.

Indbetaler du til flere pensionsselskaber og banker gælder fortsat loftet på 55.900 kr.

Indbetaling kan ske til DIP's konto i Danske Bank, reg.nr. 3100, kontonr. 409 3666.

Hvornår kan ratepensionen udbetales?

Du kan få udbetalt ratepensionen, når du fylder 60 år, hvis pensionsordningen er oprettet før den 1. maj 2007.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. maj 2007, kan pensionen udbetales 5 år, før du kan gå på folkepension.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. januar 2018, kan pensionen udbetales 3 år, før du kan gå på folkepension.

Tilbagetrækningsreform

Pensionsordninger oprettet efter den 1. maj 2007 kan udbetales 5 år, før du er berettiget til folkepension.

Pensionsordninger oprettet efter den 1. januar 2018 kan udbetales 3 år, før du er berettiget til folkepension.

Læs mere her