Ratepension

Er du medlem på Regulativ 3 eller 4, kan du vælge ratepension, som er en valgfri opsparingsordning.

Ratepensionen udbetales hver måned i minimum 10 år. Udbetalingen beskattes som personlig indkomst.

Det opsparede beløb udbetales til "nærmeste pårørende", hvis du dør, inden du har fået udbetalt pensionen. Udbetalingen er omfattet af en afgift på 40 %.

I stedet for nærmeste pårørende kan du vælge at indsætte en begunstiget, som kan være din ægtefælle eller fraskilte ægtefælle, samlever (der har fælles bopæl med dig ved indsættelsen), dine børn eller deres børn osv., stedbørn eller stedbørns børn osv. Du kan også indsætte din samlevers livsarvinger eller bestemme, at udbetalingen skal ske direkte til dit bo.

Vil du indsætte en begunstiget, skal du blot udfylde begunstigelseserklæringen til ratepension og aldersforsikring, som du finder nederst på siden og sende den ind til os.

Regulativ 4

På Regulativ 4 har du mulighed for at vælge mellem tre investeringspuljer, hhv. ObligationsmaxDIP Vælger og Aktiemax. Ratepensionen forrentes med afkastet før skat for den valgte investeringspulje.

Regulativ 3

På Regulativ 3 forrentes ratepensionen med DIP’s afkast før skat.

Indbetaling 

I 2018 kan du få fradrag for maksimalt 54.700 kr. Indbetaler du gennem din arbejdsgiver, kan du forhøje indbetalingen med am-bidraget på 8 %.

Indbetaler du til flere pensionsselskaber og banker gælder fortsat loftet på 54.700 kr.

Indbetaling kan ske til DIP's konto i Danske Bank, reg.nr. 3100, kontonr. 409 3666.

Hvornår kan ratepensionen udbetales?

Du kan få udbetalt ratepensionen, når du fylder 60 år, hvis pensionsordningen er oprettet før den 1. maj 2007.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. maj 2007, kan pensionen udbetales 5 år, før du kan gå på folkepension.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. januar 2018, kan pensionen udbetales 3 år, før du kan gå på folkepension.

Tilbagetrækningsreform

Pensionsordninger oprettet efter den 1. maj 2007 kan udbetales 5 år, før du er berettiget til folkepension.

Pensionsordninger oprettet efter den 1. januar 2018 kan udbetales 3 år, før du er berettiget til folkepension.

Læs mere her