Regler for investeringspuljer

Som medlem på Regulativ 4 kan du vælge mellem tre investeringspuljer.

Investeringspuljer

Har du rate,- kapitalpension eller aldersforsikring på Regulativ 4 men ikke taget stilling til, hvilken investeringspulje du ønsker, vil du automatisk blive tildelt investeringspuljen DIP Vælger.

Ændring af investeringspulje

Ønsker du at ændre investeringspulje, skal dette meddeles skriftligt. Der er ingen omkostninger forbundet med at skifte investeringspulje. Modtager vi dit ønske om ændring senest den 15. i måneden, træder ændringen i kraft den 1. i måneden efter, ellers den 1. i den efterfølgende måneden.

Du kan vælge én investeringsprofil for rate- og kapitalpension og én for aldersforsikring.

Når vi har noteret din ændring af investeringspulje, modtager du en kvittering. Det er din dokumentation for, at vil har registreret dit valg korrekt og rettidigt. Du bør tjekke, at registreringen stemmer med dit valg og kontakte os, hvis der er uoverensstemmelser.

Modtager du ikke et bekræftelse, bedes du kontakte os, da det kan betyde, at vi ikke har modtaget dit ønske om omvalg. Hvis vi modtager vores kvittering på ændring retur, vil dit nye omvalg ikke blive gennemført, og du fortsætter med at have den hidtidige investeringspulje.

Administrationsomkostninger

På din årlige depotoversigt kan du se, hvor meget du har betalt i administrationsomkostninger. Bestyrelsen fastsætter omkostningerne.

For rate- og kapitalpension og aldersforsikring betaler du ikke omkostninger for at få administreret pensionen, - uanset valg af investeringspulje. Du betaler alene omkostninger af indbetalinger, læs mere her

Andre omkostninger og skat af afkast

DIP skal ligesom andre pensionsselskaber betale skat af årets afkast – det såkaldte pensionsafkastskat. Pensionsafkastskatten har ingen indvirkning på din personlige beskatning af lønindkomst, kapitalindkomst eller andet.

Omkostninger til investering er fratrukket før tilskrivning af afkast.

DIP kan ændre reglerne

Bestyrelsen kan ændre reglerne for opsparingsordninger, investeringspuljer, omkostninger og gebyrer. Bestyrelsen kan ændre forrentningsprincipperne efter forudgående meddelelse.