GENERALFORSAMLING

Pensionskassens ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamling 2019

I 2019 afholder DIP ordinær generalforsamling den 29. april kl. 17.00 i Ingeniørhuset. Har du ikke selv mulighed for at deltage i generalforsamlingen, kan du allerede nu afgive fuldmagt. Ud over nedenstående fuldmagt kan du afgive en instruktionsfuldmagt, hvis du kun ønsker at give fuldmagt til bestemte forslag på dagsordenen. Instruktionsfuldmagten skal indeholde dit fulde navn og din fødselsdag. Sendes den pr. post, skal den være dateret.

Download fuldmagt, og send den her