Generalforsamling 2013

GODT 175 MEDLEMMER DELTOG I GENERALFORSAMLINGEN DEN 18. APRIL

Formanden Jens Hald Mortensen kom i sin beretning ind på resultaterne fra 2012 – herunder det pæne afkast på 11,4 %, DIP’s positive medlemsvækst på over 1.200 medlemmer og en meget høj medlemstilfredshed i pensionskassen.

Herudover kom formanden også ind på DIP’s ønske om at styrke samarbejdet med andre pensionskasser, ikke mindst ISP. Det er DIP’s håb, at ISP i sine bestræbelser på at finde en fremtidig samarbejdspartner beslutter sig for et administrationsfællesskab med DIP. Det vil efter bestyrelsens opfattelse være en fordel for alle ingeniører.

Bestyrelsens forslag til ændringer af Vedtægten og Regulativerne blev alle enstemmigt vedtaget.

Endelig blev Torben Arnbjerg-Nielsen genvalgt til bestyrelsen.

Indenfor to uger vil referatet af generalforsamlingen blive lagt på nettet.