Generalforsamling 2014

Formand Jens Hald Mortensen kom i sin beretning ind på resultaterne fra 2013 – herunder det gode afkast på 7,8 %, DIP’s medlemsvækst på ca. 1.000 medlemmer og en meget høj medlemstilfredshed i pensionskassen.

Herudover kom formanden ind på DIP’s ønske om at styrke det gode samarbejde med Juristernes og Økonomernes Pensionskasse (JØP) og Lægernes Pensionskasse (LPK) yderligere.

Han beklagede, at ISP ikke ønskede at samarbejde med DIP. Det ville efter bestyrelsen opfattelse have været en fordel for alle ingeniører.

En kreds af medlemmer havde fremsat et forslag om, at generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til øjeblikkeligt at stoppe for yderligere investeringer i kul-, gas- og olieselskaber, samt at DIP skulle afhænde alle aktier i denne branche inden 2018. Dirigenten konstaterede, at 142 stemte for forslaget og 148 stemte imod (i tallene indgik også fuldmagter), og at forslaget derfor ikke blev vedtaget.

Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægt og Regulativ 3 og 4 blev alle vedtaget.

Da formanden ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen, blev Peter Løchte Jørgensen valgt. Herudover blev Peter Falkenham genvalgt.

Referat af generalforsamlingen