Generalforsamling 2015

På generalforsamlingen var der en god debat om formandens beretning og om forslaget fra Ansvarlig Fremtid om salg af kulaktier og engagement med andre klimabelastende selskaber.

Efter debatten viste afstemningen, at forslaget blev vedtaget med 250 stemmer for forslaget mod 249 stemmer imod forslaget inklusive fuldmagter.

Bestyrelsen valgte på baggrund af forslagets principielle karakter og det snævre resultatet at sende forslaget til urafstemning blandt alle medlemmer af pensionskassen.

Øvrige forslag om indførelse af midlertidig invalidepension og ordning for udenlandske ingeniører blev vedtaget.

Referat af generalforsamlingen

Præsentation fra generalforsamlingen